dilluns, 28 de setembre del 2009

Cita de la setmana (2a)


“En els mecanismes que utilitzà la Revolució industrial per estendre’s no hi ha res que garanteix a priori que el resultat material s’utilitzarà per a bons fins. A menys que la humanitat faci un gran esforç per educar-se a ella mateixa, no és de descartar per complet la possibilitat de què, a la llarga, la Revolució industrial representi una calamitat desastrosa per a la raça humana”
CIPOLLA, C.M. (1978): Historia económica de la población mundial. Barcelona. Crítica-Grijalbo Mondadori. Pàg. 144 i 145.