dijous, 3 de març del 2011

Cita de la setmana (18)

"La meva visió de l'alfabetització va més enllà del ba, be, bi, bo, bu. Perquè implica una comprensió crítica de la realitat social, política i econòmica en la qual hi ha l'alfabetitzat"