dimarts, 15 d’octubre del 2013

Tema 1: Tasca 1

No te mengis encara "el Núbol"

Amb aquest primer TED talk del curs vull que us adoneu de què l'economia no és "una cosa" que apareix quan sóm grans. Tot ans al contrari, com podeu comprovar des de ben petits se pot aprendre.