dimarts, 15 d’octubre del 2013

Tema 1: tasca 3

Crhistian Felber és unba de les veus més prestioses en l'actual visió de l'economia allunyada dels models actual.
"L'economia del be comú" ha de venir a substituir la idea de què l'economia és injusta