dimarts, 15 d’octubre del 2013

Tema 1: tasca 3

Crhistian Felber és unba de les veus més prestioses en l'actual visió de l'economia allunyada dels models actual.
"L'economia del be comú" ha de venir a substituir la idea de què l'economia és injusta

Tema 1: tasca 2

El prestigiós economista Peter Landsburg va fer una ponència l'any 2008 a Mèxic sota el títol "More sex is saver sex". Aquest títol tan suggerent amaga una explicació claríssima del principi bàsic de l'eonomia: el del cost d'oportunitat.
Treballa-ho

Tema 1: Tasca 1

No te mengis encara "el Núbol"

Amb aquest primer TED talk del curs vull que us adoneu de què l'economia no és "una cosa" que apareix quan sóm grans. Tot ans al contrari, com podeu comprovar des de ben petits se pot aprendre.


dilluns, 1 d’octubre del 2012

Cita de la setmana (29)

"2. En la economía del bien común el marco legal experimenta un giro radical al pasar de estar orientado según los principios de competencia y avidez de lucro a los de cooperación y solidaridad. El significado del éxito empresarial cambia de beneficio financiero a contribución al bien común." Christian Felber