diumenge, 18 d’octubre del 2009

Cita de la setmana (3a)
Quota de plaça escolar alumne/any (font: Agència Tributària)
 1. ESO = 5650€

 2. Batxillerat = 7970€

Dies lectius: 175 dies (font: Calendari Escolar 2009-2010)

 • Classe ESO = 969€; Batxillerat = 1366€ (sobre una mitjana de 30 alumnes)

 • Alumne ESO = 32€; Batxillerat = 46€

Hora lectiva: 6 diàires

 • Classe ESO = 138€; Batxillerat = 195€

 • Alumne ESO = 5€; Batxillerat = 8€

Frau fiscal: 70 mil milions d'euros en 2008 (font: Inspecció Tributària)

 • ESO: 70.ooo.000/5650= 12389 places escolars anuals
  Batxillerat: 70.000.000/7970= 8783 places escolars anuals
 • 12389/30 alumnes per classe =413 grups d'ESO anuals
 • 8783/30 alumnes per classe = 293 grups de batxillerat anuals
 • (413/20 grups d'ESO per IES) + (293/10 grups de batxillerat per IES) = +- 22 IES d'ESO i Batxillerat

Hi ha 64 IES a les Illes Balears, per tant un 34% del IES de les nostres Illes podrien haver estat sostinguts amb aquests doblers

Càlculs realitzats pels alumnes de Fonaments després de la sortida a l'Agència Tributària