dijous, 11 de febrer del 2010

Cita de la setmana (8a)

"Encara que els béns i serveis són valuosos, no ho són per si mateixos. El seu valor rau en el que poden fer per la gent o més aviat, el que aquesta pot fer amb ells".
"El procés de desenvolupament no consisteix essencialment en estendre l'oferta de béns i serveis, sinó les capacitats de la gent ... Hem de parar més atenció a crear i assegurar els drets i convertir-los en capacitats".

(Sen, Amartya Kumar (2000). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta)